Declaratie zorg

Uw zorg wordt vergoed op basis van het soort zorg, de indicatie van uw huisarts en/of de wijkverpleegkundige en uw eigen behoefte. Wij hebben

Kwaliteitssysteem

Baas Zorg is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm HKZ voor kleine organisaties. In de nabije  toekomst zullen wij overgaan op het certificatieschema van de ISO

Privacybeleid

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten en de  administratieve organisatie leeft de regels van de AVG na.

/

Onderzoek naar e-Health

Wij hebben opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Louis Bolk om een onderzoek uit te voeren  onder onze cliënten naar de inzet van e-health. Het doel

//

Beeldcommunicatie

Binnen de thuiszorg bestaan veel mogelijkheden om beeldcommunicatie in te zetten. Bijvoorbeeld  door op afstand aanwijzingen te geven bij het druppelen van de ogen

1 2 3