Declaratie zorg

Uw zorg wordt vergoed op basis van het soort zorg, de indicatie van uw huisarts en/of de wijkverpleegkundige en uw eigen behoefte.

Wij hebben een zorgovereenkomst met VGZ. Hierdoor kunnen wij uw declaratie als VGZ-verzekerde rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.      

Transparantie is troef

Elke minuut die wordt gedeclareerd kunnen wij verantwoorden. Wij werken met het elektronisch cliëntendossier van Ons. Hierdoor is de administratie eenvoudig en kunnen wij meer tijd besteden aan het leveren van zorg.

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage voor deze zorg.

Wmo

Voor Wmo-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld. Een keer in de 4 weken ontvangt u van het CAK een rekening. Voorbeelden van zorg waarvoor u een eigen bijdrage betaalt zijn:

  • Hulp in de huishouding;
  • Woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel;
  • Hulpmiddelen zoals een scootmobiel of driewielfiets;
  • Vervoersvoorziening zoals een regiotaxi;
  • Dagbesteding;
  • Mantelzorg;
  • Voor een modulair of volledig pakket.

Meer informatie over de eigen bijdrage vind u in de brochure van het CAK of op de website.

Zorg in natura of een PGB

Als onze wijkverpleegkundige een indicatie voor zorg voor u vaststelt, informeert zij u ook over de mogelijkheid van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Met een PGB kan u zelf uw zorg inkopen. Zo behoud u de regie over uw zorg. Houd er rekening mee dat u wel uw eigen administratie moet bijhouden. U bent namelijk zelf de opdrachtgever voor de zorgverleners. U kunt met uw eigen zorgverzekeraar bespreken of u voor een PGB in aanmerking komt. De voorwaarden staan in uw zorgpolis.

Meer informatie is verkrijgbaar via de website van de Sociale Verzekeringsbank of via PerSaldo.

Zorg particulier inkopen

Heeft u behoefte aan meer zorg dan de indicatie van de wijkverpleegkundige of uw huisarts mogelijk maakt, dan kunt u extra zorg inkopen. Neem dan contact met ons op. Onze wijkverpleegkundige informeert u graag over de mogelijkheden.

Geef een antwoord

Your email address will not be published.